KAN PARKETT LAGRAS I GARAGET?

53 03, %Å

Förvaring av trägolv i garaget är vettigt med tänkt lagringsutrymme. Det är bra att flytta oanvända föremål ur huset utan att behöva kasta ut dem. Om hushållsägare kunde se lagring av trägolvmaterial från materialets perspektiv, kan det vara ett förnuftigt alternativ, beroende på miljöförhållandena.

Temperaturen påverkar utseendet på trägolv. Fuktighet gör att materialet antingen krymper eller expanderar sin normala form. Varm, kall eller torr luft påverkar också trädets utseende och skick.

Varje miljöförändring kommer så småningom att påverka golvinstallationen. Till exempel, om trägolvmaterialet lagras i ett svalt garage och sedan placeras vid rumstemperatur, kommer virket att överkompensera och expandera för mycket i ett försök att anpassa sig till temperaturförändringen. Om det å andra sidan lagras i ett varmare klimat än det ligger i, kommer trädet att krympa.

I värsta fall kan golvet bli oanvändbart efter genomgripande temperaturförändringar. Det är därför viktigt att se till att materialet förvaras i en lämplig miljö innan du lägger golvet.

Ventilation såväl som en stabil temperatur är viktigt om du har övervägt att förvara trägolvet i garaget. En tumregel är att hålla den vid rumstemperatur och se till att fuktnivån är normal. Det är därför smart att undvika förvaring i garage på bottenvåningen eftersom det kan vara en ganska fuktig miljö.

Dessutom bör trägolv inte uppföras mot väggen, eftersom det ofta kommer att leda till böjda och därmed värdelösa plankor. Förvara den platt på det befintliga golvet, bort från de omgivande väggarna. Var noga med att hålla koll på trädets skick och flytta det till ett annat område om garageförhållandena ändrar trädets yta. När det är dags att lägga golvet, låt golvet anpassa sig till det aktuella rumets temperatur under några dagar innan installationen påbörjas.

Slutligen är garaget ett bra alternativ för förvaring av trägolv, så länge du tar hänsyn till ovanstående förslag och läser installationsinstruktionerna som medföljer golvet.